myclubingatlanoksporthíradóapuciknakjó játék!vicces videók
Egyéni keresés

A te­nisz­hirek.­hu egy o­lyan ol­dal, mely a te­niszt mint s­port­ágat mu­tat­ja be. A te­nisz egy pá­ros s­port, szet­te­ket ját­sza­nak egy­más el­len.

hirdetés

A te­nisz egy i­gen köz­ked­velt s­port, egy ütős lab­da­já­ték­ról van szó. Kettő vál­to­za­ta van egy e­gyé­ni és egy pá­ros, te­hát ket­ten vagy né­gyen játsz­hat­ják. A cél az hogy a lab­dát a pá­lyán tart­sák il­let­ve az, hogy az el­len­fél tér­fe­lé­nél es­sen ki.